สร้างเมื่อ :
Update ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
รายละเอียดดังนี้
 • ปรับ 100 ชั้น ให้ลงได้เเค่ id ละ 1 ตัว
 • เพิ่มระยะเวลากิจกรรมตีบวกแลกชาโด้ฟ้า ถึงวันอาทิตย์ที่ 11/02/24 เวลา23.59น.
 • อัพเดทตู้สุ่มกาชาปอง Jackpot ใหม่
 • เพิ่ม Dungeon Magma_ชั้น 3
 • ปรับสมดุล Skill และ Damage ที่ใช้ใน Guildwar ทั้ง 2 ระบบ (Classic/Hi-class)
 • เพิ่มไข่สุ่ม Costume V3
 • ดำเนินการเอากล่อง Token of Siegfried Box ออกจากระบบ แต่จะไปไว้ที่ ตู้สุ่ม Jackpot แทน
 • เติมของในตู้เหรียญ Bonus Coin
 • การ Option Item (Tier 2-3-4) จะใช้เงิน : 55,000z และจำนวน Steel 35 ea.

  ไข่ Costume V3

  (Rare)
  Costume Wings Of Raphael

  (Rare)
  Costume Fish Marche


  Magma Dungeon 3rd Floor : Nogg Road

  BLAZZER_MJ

  DELETER1_MJ

  DELETER2_MJ

  EXPLOSION_MJ

  KAHO_MJ

  NIGHTMARE_TERROR_MJ

  ข้อมูลมอนสเตอร์ภายในแมพ
  HP
  เผ่า
  ธาตุ
  ขนาด
  1,522,580 Demon Neutral2 Medium
  1,478,369 Dragon Neutral2 Medium
  1,478,369 Dragon Neutral2 Medium
  1,457,859 Brute Neutral2 Small
  1,473,468 Formless Shadow2 Medium
  1,457,859 Demon Shadow3 Large