สร้างเมื่อ :
ข้อมูล Option Tier

Option อุปกรณ์ ด้วย แร่ Steel 35 ea. เงิน 55,000 zeny โอกาสติด 35%

ออฟชั่นสุ่มส่วนหัว
ลดการถูกโจมตีทางกายภาพระยะไกล 1 - 10 %
DEF 1 - 10 หน่วย
Rate Drop 1 - 5%
Rate Exp 1 - 5%
MAX HP 1 - 300 หน่วย
MAX SP 1 - 60 หน่วย
ออฟชั่นสุ่มส่วนชุดเกราะ
ป้องกันการโดน Stun 1 - 10 %
ลดระยะเวลาร่าย 1 - 8 %
Rate Drop 1 - 5%
Rate Exp 1 - 5%
MAX HP 1 - 10%
MAX HP 1 - 300 หน่วย
MDEF 1 - 10 หน่วย
ออฟชั่นสุ่มส่วนอาวุธ
ATK 1 - 3 %
เพิ่มความเร็วการโจมตี(ลดดีเลย์ % หลังจากโจมตี) 2 - 5 %
MATK 2 - 5%
Critical Rate 2 - 5 หน่วย
เพิ่ม Critical Damage 5 - 10%
เพิ่ม Physical Damage ระยะไกล 2 - 5 %
FLEE 4 - 40 หน่วย
ลดระยะเวลาร่าย 2 - 5 %
Max HP,SP 1 - 5 %
ออฟชั่นสุ่มส่วนโล่
ATK 1 - 3 %
เพิ่มความเร็วการโจมตี(ลดดีเลย์ % หลังจากโจมตี) 2 - 5 %
MATK 2 - 5%
Critical Rate 2 - 5 หน่วย
เพิ่ม Critical Damage 5 - 10%
เพิ่ม Physical Damage ระยะไกล 2 - 5 %
FLEE 4 - 40 หน่วย
ลดระยะเวลาร่าย 2 - 5 %
Max HP,SP 1 - 5 %
ออฟชั่นสุ่มส่วนผ้าคลุม
ATK 1 - 10 หน่วย
MDEF 1 - 10 หน่วย
เพิ่ม Physical Damage ต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human 1 - 7 %
Max SP 1 - 5 %
Max HP 30 - 300 หน่วย
Rate Drop 1 - 5%
Rate Exp 1 - 5%
ออฟชั่นสุ่มส่วนรองเท้า
ATK 1 - 7 หน่วย
MATK 1 - 7 หน่วย
เพิ่มความทนทานต่อมอนสเตอร์เผ่า Demi-Human 1 - 7 %
Max HP 30 - 300 หน่วย
Max SP 6 - 60 หน่วย
FLEE 4 - 40 หน่วย
Rate Drop 1 - 5%
Rate Exp 1 - 5%