สร้างเมื่อ :
Event Share Facebook

กิจกรรมแชร์สะสมแต้ม แลกของรางวัลหลากหลาย

Description รายละเอียดกิจกรรม
  • เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
  • 1. กดแชร์เซิร์ฟเวอร์ ได้ทุก 24 ชั่วโมง กดแชร์ 1 ครั้ง จะได้รับ 50 แต้ม กดสะสมแต้มแชร์ มาแลกของรางวัล
  • 2. ตัดแต้มอันดับ แจกรางวัลทุก 2 อาทิตย์ แจกแคช 1,000 แคช ครั้งแรก 15 มีนาคม 2562 เวลา 23:59 น.
  • 3. อันดับ 1. 500 แคช อันดับ 2. 300 แคช อันดับ 3. 200 แคช มาช่วยกันแชร์ ได้ทั้งของรางวัล ได้ทั้งแคช
Duckapp เข้าสู่ระบบ App Share Facebook
Reward Share Facebook ของรางวัลกิจกรรม
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ share_facebook.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ share_facebook.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ share_facebook.php
  • แก้ไขรายละเอียดได้ที่ share_facebook.php