สร้างเมื่อ :
Server Informantion

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • Base Exp & Job Rate : x10 ( 90-95 เก็บเพิ่ม x2 , 96-99 เก็บเพิ่ม x3 )
 • Max Level : 99 / 50
 • Max Status : 99
 • Drop Item Rate
 • Normal Etc : x1
 • Normal Equipment : x5
 • Normal Card : x3
 • MvP Drop Item Rate
 • Mvp Etc : x1
 • Mvp Equipment : x1
 • Mvp Card : x0.1
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 26 คน
 • Party Share Rate
 • Share Party สูงสุด : 15 เลเวล
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild Rate
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 26 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War 5.0
 • วันกิลด์วอร์ : ยังไม่ระบุ
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
 • Guild War Item
 • เงินสด : จำนวน 2000 บาท
 • ITEM 1 : cash Coin จำนวน 100,000 ea
Ban Skill & Item Server ข้อมูลปิดการใช้งาน สกิล,การ์ด,ไอเท็ม
ไม่แบนCARD และ SKILL
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Oridecon | Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 95% 85% 80% 65% 50% 40% 30% 20% 17% 10%
อาวุธ Lv.1 95% 95% 90% 85% 70% 65% 45% 40% 30% 20%
อาวุธ Lv.2 95% 90% 85% 75% 70% 65% 45% 35% 25% 18%
อาวุธ Lv.3 95% 90% 850% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 15%
อาวุธ Lv.4 90% 85% 80% 70% 60% 40% 30% 20% 15% 12%
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
อัพเกรดอุปกรณ์ ด้วย แร่ Enriched Oridecon | Enriched Elunium
Refine +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ชุดเกราะ 99% 99% 99% 99% 60% 50% 40% 35% 25% 15%
อาวุธ Lv.1 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 50% 40% 30%
อาวุธ Lv.2 99% 99% 99% 99% 99% 99% 55% 45% 35% 25%
อาวุธ Lv.3 99% 99% 99% 99% 99% 60% 50% 40% 30% 20%
อาวุธ Lv.4 99% 99% 99% 99% 70% 50% 40% 30% 25% 15%
Rate Exp Server ตารางค่าประสบการณ์
Level
Pre-Renewal
Experience
Pre-Renewal
1 -> 2 9
2 -> 3 16
3 -> 4 25
4 -> 5 36
5 -> 6 77
6 -> 7 112
7 -> 8 153
8 -> 9 200
9 -> 10 253
10 -> 11 320
11 -> 12 385
12 -> 13 490
13 -> 14 585
14 -> 15 700
15 -> 16 830
16 -> 17 970
17 -> 18 1,120
18 -> 19 1,260
19 -> 20 1,420
20 -> 21 1,620
21 -> 22 1,860
22 -> 23 1,990
23 -> 24 2,240
24 -> 25 2,504
25 -> 26 2,950
26 -> 27 3,426
27 -> 28 3,934
28 -> 29 4,474
29 -> 30 6,889
30 -> 31 7,995
31 -> 32 9,174
32 -> 33 10,425
33 -> 34 11,748
34 -> 35 13,967
35 -> 36 15,775
36 -> 37 17,678
37 -> 38 19,677
38 -> 39 21,773
39 -> 40 30,543
40 -> 41 34,212
41 -> 42 38,065
42 -> 43 42,102
43 -> 44 46,323
44 -> 45 53,026
45 -> 46 58,419
46 -> 47 64,041
47 -> 48 69,892
48 -> 49 75,973
49 -> 50 102,468
50 -> 51 115,254
51 -> 52 128,692
52 -> 53 142,784
53 -> 54 157,528
54 -> 55 178,184
55 -> 56 196,300
56 -> 57 215,198
57 -> 58 234,879
58 -> 59 255,341
59 -> 60 330,188
60 -> 61 365,914
61 -> 62 403,224
62 -> 63 442,116
63 -> 64 482,590
64 -> 65 536,948
65 -> 66 585,191
66 -> 67 635,278
67 -> 68 687,211
68 -> 69 740,988
69 -> 70 925,400
70 -> 71 1,473,746
71 -> 72 1,594,058
72 -> 73 1,718,928
73 -> 74 1,848,355
74 -> 75 1,982,340
75 -> 76 2,230,113
76 -> 77 2,386,162
77 -> 78 2,547,417
78 -> 79 2,713,878
79 -> 80 3,206,160
80 -> 81 3,681,024
81 -> 82 4,022,472
82 -> 83 4,377,024
83 -> 84 4,744,680 
84 -> 85 5,125,440 
85 -> 86 5,767,272 
86 -> 87 6,204,000 
87 -> 88 6,655,464 
88 -> 89 7,121,664 
89 -> 90 7,602,600 
90 -> 91 9,738,720 x2
91 -> 92 11,649,960 x2
92 -> 93 13,643,520 x2
93 -> 94 18,339,300 x2
94 -> 95 23,836,800 x2
95 -> 96 35,658,000 x3
96 -> 97 48,687,000 x3
97 -> 98 58,135,000 x3
98 -> 99 99,999,998 x3