สร้างเมื่อ :
Pet Evolution

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง

Description รายละเอียด
  • รายละเอียด
  • แก้ไขข้อความได้ที่ pet_evolution.php
  • แก้ไขข้อความได้ที่ pet_evolution.php
  • แก้ไขข้อความได้ที่ pet_evolution.php

  • รายการของ
  • Name Item : 10 ea
  • Name Item : 10 ea
  • Name Item : 10 ea
  • จำนวนเงิน Zeny : xxxxxxxxxxx
สายพันธุ์ Angel

Poring

Santa Poring

Drops

HAZ_SCARLET ขั้น4

HAZ_SCARLET ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Poring - - Dex+1 Hit+5
Santa Poring - - Dex+2 Hit+10
Drops - - Dex+3 Hit+5
HAZ_SCARLET ขั้น4 - - Dex+4 Hit+20
HAZ_SCARLET ขั้น5 - - Dex+5 Hit+25
สายพันธุ์ Bird

Picky

Picky Big

Condor

HAZ_LIMA ขั้น4

HAZ_DRAGON_RED ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Picky - - INT+1 Matk+3 SP+50
Picky Big - - INT+2 Matk+6 SP+100
Condor - - INT+3 Matk+9 SP+150
HAZ_LIMA ขั้น4 - - INT+4 Matk+12 SP+200
HAZ_DRAGON_RED ขั้น5 - - INT+5 Matk+15 SP+250
สายพันธุ์ Dark

Deviruchi

Munak

Bongun

HAZ_ALBEDO ขั้น4

HAZ_AINZ ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Deviruchi - - โจมตีกึ่งมนุษย์ และ ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1%
Munak - - โจมตีกึ่งมนุษย์ และ ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Bongun - - โจมตีกึ่งมนุษย์ และ ป้องกันกึ่งมนุษย์ +3%
HAZ_ALBEDO ขั้น4 - - โจมตีกึ่งมนุษย์ และ ป้องกันกึ่งมนุษย์ +4%
HAZ_AINZ ขั้น5 - - โจมตีกึ่งมนุษย์ และ ป้องกันกึ่งมนุษย์ +5%
สายพันธุ์ Goblin

Goblin 1

Goblin 2

Goblin 3

HAZ_LEAFA ขั้น4

HAZ_ICEGIANT ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Goblin 1 - - Allstats+Def+Mdef+1
Goblin 2 - - Allstats+Def+Mdef+2
Goblin 3 - - Allstats+Def+Mdef+3
HAZ_LEAFA ขั้น4 - - Allstats+Def+Mdef+4
HAZ_ICEGIANT ขั้น5 - - Allstats+Def+Mdef+5
สายพันธุ์ Light

P Chung E

Chung E

Bacsojin

HAZ_RAM ขั้น4

HAZ_REM ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
P Chung E - - โจมตีกึ่งมนุษย์ +1%
Chung E - - โจมตีกึ่งมนุษย์ +2%
Bacsojin - - โจมตีกึ่งมนุษย์ +3%
HAZ_RAM ขั้น4 - - โจมตีกึ่งมนุษย์ +4%
HAZ_REM ขั้น5 - - โจมตีกึ่งมนุษย์ +5%
สายพันธุ์ Orc

Orc Baby

Orc Lady

Orc Warrior

HAZ_MIKASA ขั้น4

HAZ_MIKASA_ALT ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Orc Baby - - Vit+1 HP+100
Orc Lady - - Vit+2 HP+200
Orc Warrior - - Vit+3 HP+300
HAZ_MIKASA ขั้น4 - - Vit+4 HP+400
HAZ_MIKASA_ALT ขั้น5 - - Vit+5 HP+500
สายพันธุ์ Skeleton

Poring

HAZ_FIREIMP ขั้น4

HAZ_MOMON ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Skeleton - - Luk+1 Ciltlcal+3
Pirate Skeleton - - Luk+2 Ciltlcal+6
Archer Skeleton - - Luk+3 Ciltlcal+9
HAZ_FIREIMP ขั้น4 - - Luk+4 Ciltlcal+12
HAZ_MOMON ขั้น5 - - Luk+5 Ciltlcal+15
สายพันธุ์ Wolf

Desert Wolf Baby

Wolf

Desert Wolf

HAZ_ORCONIO ขั้น4

HAZ_LEVIATHAN ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Desert Wolf Baby - - Agi+1 Aspd+5 Flee+5
Wolf - - Agi+2 Aspd+5 Flee+10
Desert Wolf - - Agi+3 Aspd+5 Flee+15
HAZ_ORCONIO ขั้น4 - - Agi+4 Aspd+5 Flee+20
HAZ_LEVIATHAN ขั้น5 - - Agi+5 Aspd+5 Flee+25
สายพันธุ์ Wood

Rafflesia

Permeter

Willow

HAZ_HAUNTEDENT ขั้น4

HAZ_HAUNTEDENT_AUT ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Rafflesia - - ป้องกันกึ่งมนุษย์ +1%
Permeter - - ป้องกันกึ่งมนุษย์ +2%
Willow - - ป้องกันกึ่งมนุษย์ +3%
HAZ_HAUNTEDENT ขั้น4 - - ป้องกันกึ่งมนุษย์ +4%
HAZ_HAUNTEDENT_AUT ขั้น5 - - ป้องกันกึ่งมนุษย์ +5%
สายพันธุ์ Zombie

Zombie

Zombie Master

Zombie Prisoner

HAZ_WITCHCULT ขั้น4

HAZ_SHALLTEAR ขั้น5

Pet Information

ข้อมูลสัตว์เลี้ยง (เฉพาะมอนสเตอร์ Rate)

Pet Evolution
(ชื่อมอนสเตอร์)
Skill Buff
สกิลบัพมอนสเตอร์
Skill Atk
(สกิลโจมตีมอนสเตอร์)
Status
คุณสมบัติมอนสเตอร์
Zombie - - Str+1 Atk+5
Zombie Master - - Str+2 Atk+10
Zombie Prisoner - - Str+3 Atk+15
HAZ_ORCONIO ขั้น4 - - Str+4 Atk+20
HAZ_LEVIATHAN ขั้น5 - - Str+5 Atk+25